COACHING AMB CAVALLS

El coaching amb cavalls és una metodologia totalment vivencial, la qual ens obre noves perspectives i nous camins. La finalitat és acompanyar a una persona o grup a assolir els seus objectius, passar d’un estat actual a un estat desitjat mitjançant activitats que recreen la vida de la persona. 

Es basa en la conversa i l’observació de la interacció entre el client i el cavall, creient fermament que tots tenim la capacitat de manejar la nostra vida, trobar respostes i solucions a les nostres preocupacions

Aquest acompanyament pot durar diverses sessions, normalment entre 3-10, en les que es treballen les qüestions que planteja el/els clients.  A més, cada persona té un ritme d’assimilació, d’aprenentatge i d’obertura diferent, per això respectem els temps de cada persona.

 

Els processos de coaching amb cavalls són útils per a un gran ventall de temes, com per exemple:

  • El desig d’aconseguir una meta determinada
  • Desitjar un canvi específic en la vida
  • Dificultats de comunicació
  • Lideratge (personal i empresarial)
  • Presa de decisions
  • Gestió del temps
  • Etc.

 

El coaching amb cavalls NO és una teràpia, encara que s’ha demostrat que el contacte amb els cavalls és terapèutic. És un procés de creixement personal, presa de consciència i canvi.

Per fer sessions de coaching amb cavalls no és necessari tenir experiència amb cavalls, totes les activitats es desenvolupen peu a terra.

 

PER QUÈ AMB CAVALLS?

El cavall sempre està responent al seu entorn. Com a herbívor i animal de presa, ha hagut de desenvolupar una percepció extraordinària del seu entorn per poder sobreviure. Aquesta evolució ha fet del cavall un animal extremadament sensible, podent percebre de manera refinada els nivells energètics que l’envolten. Aquesta naturalesa pròpia dels cavalls fa que sigui capaç de llegir el nostre llenguatge corporal i percebre els canvis interns instantàniament.

Els cavalls no jutgen ni emeten crítiques. Per aconseguir la seva col·laboració hem d’estar presents, ser clars, justos, autèntics i coherents. El cavall que percep una incongruència no se sentirà segur i evitarà la interacció amb la persona.

La interacció amb un cavall ens dóna l’oportunitat d’aprendre i sobretot, ser nosaltres mateixos.