INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL AMB CAVALLS

Saber relacionar-nos, parlar i escoltar, comunicar i gestionar emocions, ser assertiu, prendre decisions, acceptar compliments… Tot això ens converteix en persones més capaces i més disposades a afrontar les situacions de la vida.

 

QUÈ ÉS LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL?

Goleman (1995) va definir la intel·ligència emocional com “la capacitat per reconèixer els nostres propis sentiments i els aliens, d’automotivar-nos i de manejar de manera positiva les nostres emocions, sobretot les que tenen a veure amb les nostres relacions humanes”. La intel·ligència emocional és una forma d’interactuar amb el món.

Des d’Equina’t volem acompanyar en el procés de formació de persones emocionalment intel·ligents, facilitant el camí i impulsant els processos d’aprenentatge que pugui aportar una millora de les seves habilitats inter i intrapersonals, necessàries per enfrontar els conflictes, millorar la comunicació entre els companys i estar preparats per a les situacions diàries. Entenem l’educació emocional com a un procés educatiu, continu i permanent, que pretén potenciar el desenvolupament de les competències emocionals com a element essencial del desenvolupament integral de la persona.

 

Possibles continguts a treballar acompanyats dels cavalls:

 

  • La presa de consciència i l’autoconeixement
  • L’autoconcepte i l’autoestima
  • La gestió emocional i de conflictes
  • La consciència social
  • Gestió de les relacions: comunicació, empatia, assertivitat, etc.
  • La confiança amb un mateix i amb el grup.
  • Etc.

 

L’educació emocional es practica mitjançant metodologies vivencials i participatives que provenen de l’experiència personal de cadascú, el seu entorn i les seves necessitats.

 

Per desenvolupar la Intel·ligència Emocional d’un col·lectiu, sigui un centre educatiu o una organització, elaborem programes d’intervenció personalitzats en funció de les necessitats  i continguts que es volen treballar.  No és el mateix fer una acció puntual d’intervenció que la posada en marxa d’un programa d’educació emocional.