Jubilació o recuperació

Jubilats, repòs o recuperació: 150 €/mes

  • flors
  • salvatges
  • a camp obert
  • repòs
  • pistes
  • cavall
  • cavalls al prat