Pupil·latges

PREUS MENSUALS AMB IVA INCLÓS

  • Pupil·latge Box (ferratge, pinso i viruta) : 250€
  • Pupil·latge Paddock (ferratge, pinso) : 225€
  • Box per dia : 20€
  • Paddock per dia : 15€
  • Jubilats, repós o recuperació : 125€
  • Doma del cavall i pupil·latge : 500€
  • Direcció tècnica (pupil·latge + classes + treball del cavall entre setmana) : 500€
  • Cessió Parcial de cavall (Prioritat de ús del cavall peró la hípica en pot fer ús) :150 € ( vacunació , desparasitació i targeta federativa). 
  • Cessió Total de cavall (Ús exclusiu del cavall) :  225 €/mes en paddock   (vacunació , desparasitació i targeta federativa).
  • Cessió Total de cavall (Ús exclusiu del cavall) : 250 €/mes quadra i paddock  (vacunació , desparasitació i targeta federativa).