Pupil·latges

PREUS MENSUALS AMB IVA INCLÓS

  • Pupil·latge Box (ferratge, pinso i viruta) : 250€
  • Pupil·latge Paddock (ferratge, pinso) : 225€
  • Box per dia : 20€
  • Paddock per dia : 15€
  • Jubilats, repós o recuperació : 100€

 PREUS ANUALS AMB IVA INCLÓS

  • Cessió Parcial de cavall (Prioritat de ús del cavall peró la hípica en pot fer ús) :                                                                                                                          150 €                                                                                                                 + vacunació , desparasitació i targeta federativa.                                                                                                                                            
  • Cessió Total de cavall (Ús exclusiu del cavall) :                                                            225 €/mes en paddock                                                                                                                                                                                                           250 €/mes quadra i paddock                                                                                                                                                                                              + vacunació , desparasitació i targeta federativa