Pupil·latges

Consulta els preus

Pupil·latges
CATEGORIA I SERVEIS DIA BÀSIC COMPLERT
RETIR I DESCANS (jubilats) -- 170€ --
PADDOCK 15€

270€

290€
BOX 20€ 285€ 320€

 

Pupil·latges
CATEGORIA I SERVEIS RETIR I DESCANS PADDOCK BOX + PADDOCK
Llit -- -- Flocs
Ferratge Civada en flor

Bàsic: palla d'ordi

Complert: raigràs, fenc o civada en flor

Bàsic: palla d'ordi

Complert: raigràs, fenc o civada en flor

Pinso -- 2 cops/dia 2 cops/dia
Control de neteja Setmanal Setmanal Diari
Neteja diària de cascos No inclós No inclós (ni bàsic ni complert) No inclós (ni bàsic ni complert)
Emmantar No inclós No inclós No inclós
Màscara mosquits No inclós No inclós No inclós
Cura cavall No inclós No inclós No inclós
Control ferrador i veterinari (vacunació i desparasitació) Inclós Inclós Inclós
PREU 170€/mes  

Bàsic: 270€/mes

Complert: 290€/mes

 

Bàsic: 285€/mes

Complert: 320€/mes

 

 

ALTRES:    

Doma de poltres                             650€/mes            (Inclou pupil·latge)