Pupil·latges

 

CATEGORIA I SERVEIS DIA BÀSIC COMPLERT PRÈMIUM
RETIR I DESCANS (jubilats) -- 150€ -- --
PADDOCK 15€ 225€ 265€ --
BOX 20€ 260€ 300€ 350€

 

CATEGORIA I SERVEIS RETIR I DESCANS PADDOCK BOX + PADDOCK PREMIUM (PADDOCK I BOX)
Llit -- -- Flocs

Paddock: --

Box: Flocs

Ferratge Civada en flor

Bàsic: palla d'ordi

Complert: raigràs, fenc o civada en flor

Bàsic: palla d'ordi

Complert: raigràs, fenc o civada en flor

Raigàs, fenc o civada en flor
Pinso -- 2 cops/dia 2 cops/dia

2 cops/dia

Control de neteja Setmanal Setmanal Diari

Paddock: Setmanal 

Box: Diari

Neteja diària de cascos No inclós No inclós (ni bàsic ni complert) No inclós (ni bàsic ni complert) Inclós
Emmantar No inclós No inclós No inclós Inclós
Màscara mosquits No inclós No inclós No inclós Inclós
Cura cavall No inclós No inclós No inclós Inclós
Control ferrador i veterinari (vacunació i desparasitació) Inclós Inclós Inclós Inclós
PREU 150€/mes  

Bàsic: 225€/mes

Complert: 255€/mes

 

Bàsic: 250€/mes

Complert: 280€/mes

 

Paddock: 300€/mes

Box: 325€/mes

 

 

ALTRES:

Cessió parcial cavall                      150€/mes           (Prioritat d'ús, però la Hípica també el pot utilitzar)       

Doma de poltres                             500€/mes            (Inclou pupil·latge)